Daňové přiznání 2021

Zpracujte si sami daňové přiznání 2021 online v jednoduché daňové aplikaci. Využijte interaktivní formulář k vyplnění daňového přiznání za pár kaček. Ušetříme Vám peněženku i čas, neplatťe více než skutečně musíte: Staňte se i Vy našim spokojeným klientem, kterému v roce 2022 zpracujeme daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2021.

Daňové přiznání za rok 2021 online nebo offline

Daňové přiznání zpracujte online nebo využijte offline zpracování daňového přiznání. Zpracujeme offline a připravíme daňové přiznání pro fyzické osoby za rok 2021. Daňové přiznání (DPFO) jen vytisknete, podepíšete a doručíte. Bez starosti, stresu a hlavně správně.

Fyzické osoby (OSVČ)
Hledáte účetní firmu, která pro OSVČ v roce 2022 zpracuje a vyplní daňové přiznání za předchozí zdaňovací období?
Potřebujete zpracovat účetní agendu pro OSVČ za rok 2021 k podání daňového přiznání?
Zaměstnance
Dostali jste od více zaměstnavatelů Potvrzení o zdanitelných příjmech a nechcete se zabývat vyplňováním daňového přiznání pro zaměstnance, ale chcete si uplatnit úroky z úvěru, penzijní a životní pojištění nebo daňové zvýhodnění na dítě, které nebylo uplatněno?
Studenty
Přivydělávali jste si jako student v roce 2021 na studenských brigádách dohodou o provední činnosti (DPČ) nebo více než deset tisíc dohodou o provedení práce (DPP) a nechcete se zabývat vyplňováním daňového přiznání pro studenty?

Zpracování offline daňového přiznání účetní firmou

Pokud se vyplňováním daňového přiznání nechcete sami zabývat, tak průvodní e-mail a podklady zašlete na info@levneucto.cz. Vyplněné daňové přiznání zasíláme v PDF nebo XML. Vyplněné Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení zasíláme v PDF.

Jakou cenu účtujeme za offline zpracování daňového přiznání?

Zpracování daňového přiznání nenechávejte na poslední chvíli, ušetříte si tím nervy, ale i peněženku.

Zpracování daňového přiznání a přehledů za OSVČ15,00 Kč / doklad
(min. 1000,00 Kč)
Kontaktujte nás
Zpracování daňového přiznání za Zaměstnance500,00 KčKontaktujte nás
Zpracování daňového přiznání za Studenty500,00 KčKontaktujte nás
Upozornění: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník daňového přiznání je platný ke dni 03.02.2023 a platí až do odvolání.

Daňové přiznání 2021 online

Webová aplikace OnlinePřiznání je velice jednoduchá pro vyplnění daňového přiznání online pro OSVČ, zaměstnance, studenty k podání přiznání k dani a v problematice počítání daně se nevyznají. Aplikace funguje jako jednoduchý online dotazník - aplikace se ptá a Vy pouze odpovídáte na otázky bez zdlouhavého čtení dlouhých pokynů k vyplňení růžových formulářů. V průběhu vyplňování zdarma dotazníku vidíte průběžný přeplatek nebo nedoplatek daně. Aplikace je navíc plně responzivní, tedy použitelná pro mobil či tablet. Nevěříte si nebo si nevíte rady s vyplněním přiznání online? Žádný problém, daňové přiznání můžete vyplnit online s podporou účetní. Po zaplacení poplatku kartou nebo bankovním převodem obdržíte daňové přiznání na e-mail ve formátu PDF či XML, které podepíšete a doručíte na finanční úřad nebo zašlete datovkou.

Daňové přiznání 2021 online a odklad podání DPFO nebo DPPO

Pomocí webové aplikace OnlinePřiznání můžete vyplnit daňové přiznání během 15 minut a o daních nemusíte nic vědět. Pro OSVČ vytvoří přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Zpracování daňového přiznání online189,00 KčChci vyplnit daňové přiznání online
Odklad daňového přiznání pro fyzické osoby1890,00 KčChci odklad DPFO
Odklad daňového přiznání pro právnické osoby2990,00 KčChci odklad DPPO
Upozornění: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník zpracování a odklad daňového přiznání online je platný ke dni 03.02.2023 a platí až do odvolání.

Vyplnit daňové přiznání online »

Odklad termínu podání daňového přiznání za rok 2021

Termín daňového přiznání si můžete do 1. července 2022 odložit online daňovým poradcem. Objednávejte online prodloužení termínu pro podání daňového přiznání o 3 měsíce jednoduchou online žádostí o odklad pro fyzické a právnické osoby. Po zaplacení poplatku kartou nebo bankovním převodem obdržíte plnou moc na e-mail. Plnou moc podepíšete a doručíte na finanční úřad nebo zašlete datovkou.

Odložit daňové přiznání online »

Daňové přiznání 2021 formulář

Šablonu interaktivního formuláře daňového přiznání za rok 2021, včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a přehledu pro zdravotní pojišťovnu najdete v souhrnné sekci šablony a formuláře.

Stáhnout interaktivní daňové přiznání »

Termín podání daňového přiznání 2021?

Daňové přiznání za rok 2021 musí být v roce 2021 podané nejpozději do 01.04.2022, zbývá 57 dnů k podání daňového přiznání a zaplacení daně.

Co připravit pro zpracování daňového přiznání?

 • osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu, na který chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)
 • Doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za rok 2021:
  • potvrzení školy o vlastním studiu
  • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
  • celé jméno a rodné číslo o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů)
  • celé jméno a rodné číslo o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy maximálně do 68000,00 Kč za rok
  • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění
  • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
  • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
  • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
  • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
  • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • OSVČ (podnikatel):
  • identifikační číslo (IČ)
  • předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte)
  • variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
  • název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn
  • přehled o zaplacených zálohách od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
  • informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
  • informace důležité pro určení zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)
  • pokud budete uplatňovat výdaje paušálem - soupis příjmů za rok 2021 (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti od 1.1.2021 do 31.12.2021
  • pokud budete uplatňovat skutečné výdaje - účetní doklady od 1.1.2021 do 31.12.2021 (přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové doklady, účtenky atd.)
 • Zaměstnanci:
  • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce 2021

Archiv starších online daňových přiznání