Externí účetní firma Vám dává možnost svobodné volby, nemusíte se dívat po zákoníku práce, nemusíte řešit personální změny z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou nebo z důvodu nemoci. U nás jako u externí účetní firmy tohle všechno odpadá a ještěVám nabídneme možnost bonusů za doporučení a samozřejmostí u nás je zkušební doba jednoho měsíce,za kterou nebudeme po Vás požadovat náhradu.
Solidní externí účetní firma je z hlediska ekonomického pro Vás k nezaplacení, protože Vám ušetří desítky tisíc měsíčně a mimo to získáte jistotu a kvalitu.

Úspora na mzdových nákladech vlastních zaměstnanců

Průměrná hrubá mzda účetní na hlavní pracovní poměr se pohybuje kolem 15 000 - 30 000 Kč. My, jako externí účetní firma můžeme Vám nabídnout výrazně nižší cenu. A to není všechno. Poskytneme Vám i bonus za doporučení našich služeb,tzn. když naše externí služby doporučíte svým rodinným příslušníkům, obchodním partnerům, známým apod. Případný získaný bonus budete mít podložen dodatkem písemnou formou k Vaší smlouvě s námi.

Úspora za školení vlastních zaměstnanců

Pravidelně se účastníme různých školení, které jsou časově i finančně náročné. Nám se vložené investice a čas vratí. Ale co Vám?

Úspora za software, hardware, vybavení kanceláří apod.

Vlastníme legální licence ekonomických systémů od solidních softwarových firem, které pružně reagují na legislativní změny a proto máme vždy aktuální ekonomické systémy.Naše hardwarové vybavení jsou spolehlivé a vykonné počítače, které používáme k samotné práci a pravidelné denní zálohy jsou samozřejmostí. V případě hardwarové havárie jsme ve většině případech schopni okamžitě reagovat. Ročně ušetříte desítky tisíc korun na provozních režiích, když se obratíte na externí účetní firmu.

Máte možnost kdykoliv s námi vypovědět smlouvu bez udaní důvodu

Můžete s námi podepsat smlouvu na dobu určitou, neurčitou anebo ji v měsíčních intervalech obnovovat. V případě, že se rozhodnete s námi podepsat smlouvu na dobu neurčitou a v průběhu jejího trvání se vyskytne důvod směřující k ukončení této smlouvy, můžete tak učinit ústně nebo písemně bez udání důvodu nejlépe v předstihu jednoho měsíce.Všem našim klientům vždy radíme, aby si smlouvu v měsíčních intervalech v případě spokojenosti obnovovali a časem ji podepsali na dobu neurčitou, ale záleží pouze na Vás, pro kterou variantu se rozhodnete.

Máte možnost si nás předem nezávazně vyzkoušet a to zcela zdarma po dobu 1 měsíce

Ano, čtete dobře, zdarma. Žádná účetní na hlavní pracovní poměr Vám nebude pracovat po dobu 1 měsíce bez nároku na mzdu. My ano. Každý náš klient tuhle možnost vždy velice ocenil, protože to byl náš vstřícný krok a základní kámen k získání důvěry mezi našim klientem a námi.Sice se ještě nestalo, náš klient se nemusí vůbec obávat, že bychom po něm požadovali nějakou náhradu, když po zkušební době s námi neobnoví smlouvu.Ve smlouvě je jasně uvedeno, že 1 měsíc po klientovi nepožadujeme žádnou náhradu a my stoprocentně ručíme za svoji práci.